Hírek, információk

Étkezési beiratkozás
2018. augusztus 03.


Tájékoztatás 2018-2019-es tankönyvekről
2018. július 05.

Tisztelt Szülők!

 

2018 – 2019-es tanév munkafüzetei a tanulóknál maradnak, abba írhatnak. Ezek kiosztására az iskolában, augusztus utolsó hetében, később kijelölt napokon kerül sor.

A tankönyveket könyvtári kölcsönzés útján vehetik át augusztus utolsó hetében, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt. Ezeket a tankönyvlistákon külön jelöltem: „Iskolai könyvtárból kölcsönzés útján”

Mi a teendő, ha nem tudja, vagy nem akarja az iskolán keresztül rendelni a tankönyveket?

A webshop.kello.hu oldalon található rendelési lehetőség, melyet egy egyszerű regisztrációt követően érhetnek el. Webshopban a 2018/2019-es tanév tankönyvjegyzékén újonnan szereplő tankönyvek/munkafüzetek augusztus második felétől válnak rendelhetővé. Ezek a negyedik és nyolcadik osztályok FI- … jelzésű könyvei. Amennyiben a webshopon történő rendeléssel kapcsolatban kérdésük van, vagy segítségre van szükségük, kérjük, írjanak a webshoprendeles@kello.hu e-mail címre.

Ügyfélszolgálat:

Telefonszám: +36 1 237 6900

E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu

A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.

 

Tankönyvlisták

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály
5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály

Üdvözlettel: Deák Lajosné tankönyvfelelős


A nemzeti összetartozás napjára emlékeztünk
2018. június 04.

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói adtak műsort a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett községi megemlékezésen. Tallóné Farkas Krisztina tanárnő ünnepi beszédében a következőket fogalmazta meg:

„ A 98 évvel ezelőtt történtek nyomán mindenkiben megfogalmazódik a kérdés: Hogyan tudott a magyar nemzet új életet kezdeni Trianon után? Mi az a titokzatos erő, ami továbbvitte az úton? Íme, a legnagyobb titok, a gyökerek gyökere, a rügyek eredője és az életnek neve-zett fa alapja. Ez a titok pedig nem más, mint a szülőföld szeretete. A szülőföldön az embe-rekkel értjük egymás mozdulatait, rezdüléseit, mind ismerősei vagyunk egymásnak, azo-nos nyelven beszélünk, gondolkodunk. Ezek a dolgok ugyanúgy összekapcsolnak minket, mintha mindannyian rokonok lennénk. Mindig gondoljunk arra, hogy falevél vagyunk az em-beriség fáján. Nem élhetünk a többiek nélkül, nem létezünk a fa nélkül.”

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulóinak műsora a magyar fa jelképe és a szülőföld szeretete köré szerveződött. Az általános és középiskolás tanulók versekkel idézték fel a hazaszeretet és a szülőföld fontosságát, a magyarsághoz tartozás érzését.  
Az ötödik osztályosok középiskolás diákokkal kiegészülve tánckoreográfiákkal színesí-tették a műsort és erősítették, hogy mennyire fontos, hogy magyarok vagyunk.

A rendezvényen közreműködött az általános iskola énekkara, Barcsik Edit tanítónő vezetésé-vel, és két, a szülőföld szeretetéről szóló dalt adott elő. A műsort szerkesztette és a diákok felkészülését segítette: Bondár Enikő és Tallóné Farkas Krisztina tanárnő.

A műsorról készült videó a következő linken tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=y4CGSBHU2Zc&feature=youtu.be


Nyári ügyelet időpontjai
2018. június 22.

Tisztelt Szülők!


Tájékoztatjuk, hogy iskolánk a nyári szünidő idején az alábbi napokon tart ügyeletet:

 

Július 11 /Szerda/ 9:00 - 12:00

Augusztus 01 /Szerda/ 9:00 - 12:00

Július 18 /Szerda/ 9:00 - 12:00

Augusztus 08 /Szerda/ 9:00 - 12:00

Július 25 /Szerda/ 9:00 - 12:00

Augusztus 15 /Szerda/ 9:00 - 12:00


Határtalanul - „Régi korok mesterségeinek megismerése Székelyföldön”
2018. június 20.

Ezt a címet viselte a Határtalanul 17-01-2017- 00539 számú pályázat keretében megvalósított, hetedik osztályosok számára kiírt tanulmányi kirándulás, melyen 44 diák vett részt Erdélyben, 2018. június 05-09. között, 2 639 100 Ft-os támogatás segítségével. Négy pedagógus valósította meg a programot: Deák Lajosné, Szőke Éva osztályfőnökök, valamint Suba Jánosné és Dömötörné Tar Margit.

Képek, beszámolók >>>


Tanévzáró ünnepség
2018. június 07.

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola nevelőtestülete és tanulói nevében tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önöket tanévzáró és ballagási ünnepségünkre!


Helye: Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola udvara
Ideje: 2018. június 16. 08:00  


Az Internet és nyár veszélyei
2018. június 05.

A tiszaalpári Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében tartott interaktív foglalkozást Borda Balázs a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6. évfolyamos tanulói számára. Az első előadáson az Internet, a második foglalkozáson a nyár veszélyeivel foglalkoztak a résztvevők.

Tóth Alexa 6.a osztályos tanuló így írt a foglalkozásokról:

„Először mind a kettő előadáson bemutatkoztunk egymásnak. Játszottunk különféle játékokat, amiket mindenki nagyon élvezett. Utána áttértünk a komolyabb témákra. Leginkább a Facebookra és a nyári szünet olyan dolgaira, amire fontos figyelnünk. Néztünk kisfilmeket és a közlekedéssel kapcsolatos szabályokat. Voltak feladatok is, amiket együtt vagy csoportokban csináltunk. Nem versenyre ment, így nem volt utána veszekedés. A végén elmondtuk közösen hogyan tudunk magunkra és a jogainkra figyelni. Nekem nagyon tetszett mindkét foglalkozás, sok hasznos dolgot tudtam meg tőlük.”

A Tiszakécskei Rendőrkapitányság szakembere tartott előadást az ötödik évfolyamos tanulók számára.

Homoki Szabó Anita 5.b osztályos tanuló így írt erről:

„Orsolya néni először a kutyákról beszélt, hogyan védjük meg magunkat, ha megtámadnak. Azt mondta ne nézzünk a szemébe, tereljük el a figyelmét. Ezután a közlekedés veszélyeire hívta fel a figyelmünket. Szó volt a táblákról, elmondta, melyik tábla, mit jelent. Arra is felhívta a figyelmünket, hogy görkorcsolyával, gördeszkával ne az úton közlekedjünk. Beszélt még a tavak veszélyeiről is. Kihangsúlyozta, hogy csak a kijelölt bójáig szabad úszni. Inkább felnőttekkel menjünk közösen, ők tudnak ránk vigyázni. Különösen felhívta a figyelmünket a bányatavakra, mert azok nagyon mélyek. Videót is néztünk a vízi járművekről. Számunkra nagyon hasznos óra volt.”

Köszönjük szépen mindkét előadónak a munkáját! Nagy segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a gyerekek meg tudják óvni magukat a veszélyektől.

Képek megtekintése >>>

Bondár Enikő gyermekvédelmi felelős


Intézményvezetői pályázat véleményezése
2018. május 03.

Iskolánkban 2018. május 2-án lezárult a Mayer Tamásné által benyújtott TK-/025/668-1/2018 azonosítószámú intézményvezetői pályázat véleményezése. A pályázatot a nevelőtestület, a munkaközösségek, az intézmény alkalmazotti közössége, a DÖK és az SZMK véleményezte.

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 67. § (8) bekezdése alapján Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.  

- Munkaközösségek, DÖK, SZMK véleményezése

- Nevelőtestület véleményező értekezlet

- Alkalmazotti közösség véleményező értekezlete


Föld napja
2018. április 22.

1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgalmat indított el a Föld védelmében. Már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. A Föld napi kezdeményezés célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.

Iskolánkban is hagyomány, hogy minden évben rövid műsor keretében megemlékezünk erről a napról. Az idei évben az 5. a és az 5.b osztály műsorának témája Földünk négy alapeleme, a föld, a víz, a tűz és a levegő volt.

Felkészítők: Bondár Enikő és Fehér Emil, az ötödik osztályok osztályfőnökei.  


Rendőrségi nyílt nap
2018. április 20.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécske rendőrőrs Városi Baleset-megelőzési Bizottsága 2018. április 20-án 8-14 óra között tartott rendőrségi nyílt napot, amire iskolánkból az 5.a és az 5.b osztály tanulói tettek látogatást a kecskeméti KLIK támogatásával. A tanulókat Bondár Enikő és Fehér Emil osztályfőnökök kísérték el. A program során technikai bemutatót, kutyás és kommandós bemutatót nézhettek meg a gyerekek. Az ún.”részeg és drogos szemüvegeket kipróbálva megtapasztalhatták a diákok, hogy milyen hatással vannak szervezetünkre a tudatmódosító szerek. A művelődési ház udvarán lehetőség volt a rendőrautók megtekintésére is. Zárásképpen Klobusitzky György adjunktus, nyugalmazott főiskolai tanár tartott izgalmas és nagyon sok hasznos információt tartalmazó közlekedés- és baleset-megelőzési előadást.

A gyerekek nagyon élvezték a programot és az azt követő beszélgetések során kiderült, hogy sok új élménnyel és tudással gyarapodva tértek haza.  

 

Képek >>>


Szelektív hulladékgyűjtés
2018. április 12.


Költészet napja
2018. április 11.

1964. óta ünnepeljük április 11-én, József Attila születésnapján, a magyar költészet napját. Iskolánkban hagyomány, hogy ezen a napon különböző foglalkozás keretében mi is megemlékezünk erről a napról. Az idei tanévben az Árpád Művelődési Házban láttuk vendégül a Furfangos banda tagjait, akik Tiszakécskéről érkeztek hozzánk. Népköltészeti alkotások, népdalok, néptánc és megzenésített Radnóti – vers is szerepelt a repertoárjukban. A műsort egy sikeres és mindenkit megmozgató táncház zárta. Ezúton köszönjük az együttes tagjainak, hogy elfogadták meghívásunkat. További sok sikert kívánunk nekik és reméljük, hogy jövőre újra találkozunk.  

Képek >>>

Bondár Enikő


Intézményvezetői pályázat közzététele
2018. április 06.

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 2018. február 27-én megjelent TK-/025/668-1/2018 azonosítószámú intézményvezetői pályázatának beadási határideje 2018. március 29-én lejárt.

A pályázati felhívásra 1 jelölt adta be pályázatát: Mayer Tamásné személyében.

A pályázat nyomtatott példánya, valamint a pályázó iskolai végzettségeit tartalmazó dokumentumok megtekinthetőek Tallóné Farkas Krisztinánál, az előkészítő bizottság elnökénél, munkanapokon 10-16 óra között a tanári szobában.

A pályázat az alábbi linken is megtekinthető: Mayer Tamásné pályázata 


Határon Túli Honismereti Verseny
2018. április 06.

2018. április 6-án az iskola diákjai részt vettek a X. Határon Túli Honismereti Versenyen, amely a csongrádi gr. Széchényi István Általános Iskolában került megrendezésre. A versenyen 33 csapat mérte össze tudását, a csapatok között határon túli csapat is képviseltette magát. Az iskolánkból két 5 fős csapat jelent meg az országos szintű versenyen.

Az 5. a/b osztály tanulói alkották az általam felkészített csapatot. A legény és a rongybabák csapat tagjai: Dósa Kincső, Homoki-Szabó Anita, Ollári Tamara, Guzsik Boglárka, Fábián Balázs. A csapat a középmezőnyben végezett, ami nagyon jó teljesítmény ennyi csapat között. Az általuk készített tabló és menetlevél nagy sikert aratott, hisz mindenki a csodájára járt.

A verseny megnyitója beszédekkel kezdődött, majd a vendéglátó iskola diákjainak műsorát csodálhattuk meg, a megnyitó ünnepséget a Röpülj Páva Kör zenés műsora zárta. A megmérettetés előtt a versenyzők megismerkedhettek a tornacsarnokban kiállított különböző mesterségekkel.

A versenyen 6 állomás volt, ahol különböző feladatokat kaptak a tanulók. Az előzetes feladatokat: a tablót, a menetlevelet, illetve a dramatikus játékot az egyik állomáson mutathatták be. A digitális világot is bevonták a feladatok közé, amely jól szimbolizálta a modern technika és a népi hagyományok összevonhatóságát.

A verseny végén finom ebéd várta a versenyzőket, illetve meg lehetett tekinteni a tablókat egy kiállítás keretén belül. Az eredményhirdetést izgatottan várták a versenyzők. Minden csapat kapott ajándékcsomagot és emléklapot.

A verseny remek alkalom volt, hogy a tanulók jobban megismerkedjenek hagyományainkkal. A tanulók nagyon élvezték a versenyt, vidáman és lelkesen csinálták végig, nagyon büszke vagyok rájuk, mert legjobb tudásuk szerint vitték végig a versenyt.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni kollégáim segítségét a felkészülésben és a szülők segítségét és támogatását.  

Képek >>>

Csányi Emese


Bécsi kirándulás
2018. március 24.

2018. március 24-én bécsi kulturális kirándulást tettek az iskola idegen nyelvet tanuló diákjai, Francia Csaba, Ivicz Ivett és Novák Éva szervező tanárok által. Először a Madame Tussauds múzeumot tekintették meg, majd a Schönbrunni kastély kertjében tettek egy rövid sétát, záró program a Természettörténeti múzeum lenyűgöző tárlatának megtekintése volt. 


Versenyfelhívás
2018. március 21.

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola meghirdeti a

XVIII. Régiós Természetismereti versenyét.

 

A hagyományoknak megfelelően a szokásos 3 fős csapatok jelentkezéseit várjuk.

Benevezés: e- mailben: somodiida55@gmail.com

Az e-mailben kérem feltüntetni az iskola nevét, a korcsoportot, a csapatnevet, és a csapattagok neveit!

 

 

Részletes tájékoztató itt >>>


Emlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra
2018. március 15.

Március 14-én a Tiszaalpári Árpád Fejdelem Általános Iskola tornacsarnokában emlékeztünk meg az 1848-as forradalom és szabadságharcról. A Himnusz elhangzása után dr. Vancsura István polgármester lépett a mikrofon elé és megtartotta ünnepi beszédét. A köszöntő után az iskola 6. osztályos tanulói adtak műsort, biztosítva a megemlékezőket arról, hogy a történelem jeles eseményei nem felejtődnek. Látványos produkciójuk méltán váltott ki a tapsot a jelenlévők körében. Felkészítő tanárok Maróti Pálné, Endre Mihály és Bondár Enikő voltak. A Bársony Mihály népdalkör tagjainak fellépése zárta a megemlékezést. A tornateremben a Szózattal ért véget az ünnepség. Ezt követően az önkormányzat, az intézmények, az egyesületek, a civil szervezetek képviselői megkoszorúzták az Árpád téren Petőfi Sándor szobrát. 

Tiszaalpár Hangja képek >>>     Iskolai képek >>>

 


Tájékoztató a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról
2018. március 13.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. napján 8.00 - 19.00 óráig (csütörtök)

2018. április 13. napján 8.00 - 19.00 óráig (péntek)

Helye: Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola

Tiszaalpár, Alkotmány u. 14., titkári iroda


A közleményt itt találja: közlemény általános iskolai beíratásról


Pályázati kiírás intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
2018. február 27.

A pályázat anyaga megtekinthető itt >>>


Farsang 2018
2018. február 09.

2018. február 9-én farsangot szervezett iskolánk.

Színvonalas és látványos műsorszámokkal léptek fel az idén is az alsós és a felsős osztályok.

Az alsó évfolyam tanulói Dj-k és 90-es évek retrotáncosai, zebrák, szuperhősök, írtáncosok, 101 kiskutyák, macskák, ego táncosok és graffitisek bőrébe bújva mutatták be műsorukat.

Felső évfolyamon ördögpárbajt, focistákat, disznóvágást, hollók és hattyúk táncát, orosz táncot, bulizókat, táncpárbajt és retro táncot láthattak a nézők.

A műsorblokkot a tombolasorsolás követte, ahol sok ajándék talált gazdára. Köszönjük a vállalkozók és a szülők által felajánlott tombolatárgyakat.

Köszönjük a program lebonyolításában résztvevők munkáját.

Kalmárné Palásti Mónika

 

A videók a képre kattintva tekinthetőek meg

 

Fényképek megtekintése itt >>>


Titok - Képregény kiállítás a Katedra Középiskolában
2018. február 02.

A Katedra Középiskola „TITOK" címmel hirdetett képregény pályázatot az általános iskolás és középiskolás korosztály részére.

 A 2004 óta megrendezett képzőművészeti verseny célja, a tehetséges és kreatív diákok felkutatása, rajzi, grafikai felkészültségének megismerése és értékelése.

 A képregények rendkívül népszerűek a fiatalok körében. Az iskola internetes portálján is meghirdetett pályázatra a régió 22 iskolájából 99 pályamű érkezett.

A kiállított lapokon a gyermeki fantáziát tükröző változatos képkockák álltak össze változatos cselekményekké. A pályaművek témája szabadon választható volt ezzel önálló, minden tekintetben egyéni alkotómunkára ösztönözték a pályázó fiatalokat. A technikai kivitelezés is változatos képet mutat, így a grafikai és festészeti technikák mellett a nagyobbak a számítógépes digitális eljárásokkal is kísérleteztek.

A pályaművekből 2018. február 02-án 15.00 órától kiállítást rendeztek a Katedra Középiskolában, ekkor került sor a legjobb pályaművek díjazására is. Iskolánk felső tagozatos rajzszakkörösei Szőke Éva tanárnő vezetésével nagyon szép eredménnyel végeztek, hiszen elhozták az 1. és 2. díjat is.

Antóni Andrea 8.a osztály 1. díj

Bende Dorina 7.a osztály 2. díj

A képregény kiállítást megnyitotta és értékelte Lovas Tibor grafikusművész, a Katedra Középiskola művészeti szakvezető tanára. A díjakat dr. Király László a Katedra Iskolai Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöke adta át. A pályaművek megtekinthetők az iskola virtuális diákgalériájában is a www.katedra-iskola.hu weboldalon.

Gratulálunk a fiatal tehetségeknek!  

képek megtekintése >>>


BÚCSÚZUNK...
2017. december 12.


Szent Benedek Informatikaverseny 2017.
2017. november 30.

Az idei évben is részt vettünk Kiskunfélegyházán a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézményében megrendezésre kerülő informatika versenyén. A versenyen 79 fő vett részt 18 általános iskolából. Teszt jellegű feladatsorok mellett gyakorlati tudásukról is számot kellett adniuk, mint pl. szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés stb. Iskolánk 7. osztályos diákjai szép eredményekkel tértek haza a zömében 8. évfolyamos tanulókat felvonultató versenyről.

A legjobb helyezést Rácz Lili 7.b osztályos tanulónk érte el, aki a 12. helyen végzett. Kuruczlaki Adrienn (7.a) szintén szép eredményt ért el, ő a 17. helyet szerezte meg. Hetedikesekként csak nekik sikerült a  legjobb 20 versenyző közé bekerülniük, ami külön dicséretre méltó. További eredmények: Kalmár Petra (7.b) 21., Micheller Márk Berzsián (7.a) 24., Deák Fanni (7.b) 27., Homoki-Szabó Edina (7.b) 35., Tóth Dávid Zsolt (7.b) 41. hely. Az elért eredményekhez gratulálunk!

Felkészítő tanár: Endre Mihály

Endre Mihály


Halloween-party
2017. október 31.

Napjainkra már Magyarországon is egyre inkább divatos lett a Mindenszenteket meg-előző nap bulizós, játékos hangulata. A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep október 31. éjszakáján. Főleg a gyerekek kapnak előszeretettel az alkalmon, hogy boszorkányos és ijesztő ruhákat öltsenek, kivájt tökökből lámpásokat készítsenek.

Iskolánkban az őszi szünetet megelőző héten a felsős osztályok többsége rendezett halloween bulit. A rendezvényeket izgatott várakozás előzte meg. Fontosak voltak az előkészületek: közösen dekoráció készítése, tökök faragása. Több osztályban a jelmezbe öltözésnek, álarcok készítésének, sminkelésnek jutott kiemelkedő szerep. Festett fekete szemek, véres nyakak, arcra festett fekete pókok, denevérek tették félelmetessé a hangulatot. Volt, ahol divatbemutatót is tartottak. Az előkészületek után következett a közös játék, a bulizás. A sötétben félelmetes hangulatok uralkodtak, önfeledten táncoltak. Szinte érezni lehetett a szellemek jelenlétét. Az egyik nyolcadik osztály szokásos falujáró bulival szórakozott.

Tanulóink többsége szívesen vett részt az osztályok rendezvényein, mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönjük a szülőknek a sok süteményt, üdítőket, ami a jó hangulatot fokozta.

Maróti Pálné


Jövőd a tét! PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS 2017.
2017. október 27.

Ebben a tanévben a pályaorientációs nap keretében közös kirándulást szerveztünk a 7. és 8. évfolyamnak a kecskeméti Pályaválasztási Kiállításra. A rendezvényen elsősorban a megyei Szakképzési Centrumok tagintézményei, valamint a térség középfokú oktatási intézményei mutatkoztak be. Széleskörű tájékoztatást tartottak az általuk nyújtott szolgáltatásokról. Tanulóink érdeklődéssel járták körül a kiállítókat, a pavilonokat, gyűjtötték a szórólapokat, s kíváncsian szemlélték az intézmények bemutatófilmjeit. Ismerkedtek a rájuk váró lehetőségekkel. Itt került sor a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által kiírt: „Az én szakmám, az én jövőm” című rajzpályázat ünnepélyes díjkiosztójára. A pályázat célja az volt, hogy a fiatalok megmutassák rajzaikban, fotóikban a saját pályaválasztási elképzeléseiket, gondolkodjanak a jövő munkahelyeiről, képességeik és ügyességük révén bemutathassák, hogyan tudják magukat elképzelni a különböző szakmákban, ezáltal erősítsék pályaelképzeléseiket.

A 7-8. osztályosoknak kiírt rajzversenyen iskolánk immár 3. alkalommal hozta el az első díjat. Idén az 1. díjat Antóni Andrea 8. a osztályos tanuló kapta, „Űrkutató” című alkotásával. Andrea az oklevelet és a nyereményt személyesen vehette át a rangos eseményen.

Szőke Éva, Dömötörné Tar Margit


Idősek napi műsor
2017. október 14.

Idősek napja alkalmából leptük meg műsorunkkal a Kádár Lajos Nyugdíjas Klub tagjait 2017. október 14-én. Versekkel, énekkel, tánccal köszöntük meg fáradozásukat, gondoskodásukat.
Műsorban felléptek: Barta Dávid, Bende Kira Lili, Kiss Maja, Szatmári Lili, Kacziba Janka, Farkas Tímea és Kutasi Marcell.

Felkészítő pedagógus: Kalmárné Palásti Mónika

Az idősek köszönetüket és hálájukat nagy tapssal fejezték ki.  

 

Kalmárné Palásti Mónika


Hulladékgyűjtés az iskolában
2017. október 13.

Ma már senki előtt nem titok, hogy az emberiségnek milyen társadalmi és környezeti globális problémákkal kell megküzdenie a XXI. században. Naponta szembesülünk azzal, hogy sokszor önző, a jövőre nem gondoló életvitelünk milyen visszafordíthatatlan változást okoz a környezeten. Elég csak a hulladék problémája, vagy az élőlények eltűnésére, fajok kihalására gondolni. Nem nevelhetjük a gyermekeket környezettudatos gondolkodásmódra, ha mi magunk nem hiszünk a változásban, és nem szolgálunk követendő példaként számukra. A gyermekek ösztönösen tisztelik a természetet és rácsodálkoznak a sokszínű élővilágra. Segítsünk nekik abban, hogy megmaradjon bennük az az eredendő képesség, és felnőtté válva is képesek legyenek harmóniában élni a természettel.

2017. október 13-án, pénteken 12:00-16:00-ig a hagyományokhoz híven megrendezésre került az idei év őszi szelektív hulladékgyűjtése. Népszerű program a gyerekek és a szülők között, hiszen minden osztály érdekelt a gyűjtésben. Ha ügyesen dolgoznak, akkor gyarapíthatják az osztálykasszát, s a kapott pénzt a saját rendezvényeikre fordíthatják.

A helyszín változott ugyan, ebben az évben nem a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola udvarán került sor a mérlegelésre, hanem külső helyszínen folytak a munkálatok. Az időjárásra azonban nem lehetett panaszunk.

A gyűjtésben elért eredményeink:

Papír: 13561 kg                      Fém: 2176 kg                      Pet palack:  827 kg

 

Sikeresen zárult a gyűjtési akció, ezt az iskola alsós pedagógusainak, szülőnek, illetve a szemetet elszállító cég munkatársainak köszönhetjük. Kitartó munkájuknak hála eredményekben gazdag napot tudhattunk magunk mögött.


Szelektív hulladékgyűjtés
2017. október 05.


E-napló használata
2017. szeptember 25.

Iskolánkban a 2017-2018-as tanévtől bevezettük a KRÉTA e-naplót és az azt kiegészítő elektronikus ellenőrzőt. Utóbbi segítségével a szülők naprakész információt kaphatnak gyermekük tanulmányi előmeneteléről.

A KRÉTA elektronikus ellenőrző kezelő felülete internet alapú, használatához internetes kapcsolattal rendelkező számítógép szükséges.

A belépéshez szükséges adatok:

Tanuló felhasználóneve: a tanuló oktatási azonosítója, (11 jegyű szám, megtalálható a diákigazolványon vagy megkérdezhető az osztályfőnöktől)

Szülő felhasználóneve: osztályfőnöktől kérhető.

Jelszó tanulói és szülői felhasználóknak: a tanuló születési dátuma ÉÉÉÉ-HH-NN formában (pl. 2005-01-14). 

Az Elektronikus Ellenőrző belépési oldala: https://klik027907002.e-kreta.hu vagy alpariskola.e-kreta.hu

A KRÉTA okostelefonon is használható. Az alkalmazás a Play Áruházból tölthető le, jelenleg Android és iOS rendszerre. Megtalálásához szükséges keresőszó lehet: kréta e-napló. A belépés módja azonos az internetes változattal, csak első alkalommal ki kell választani a legördülő menüből az iskola nevét.

Az elektronikus ellenőrzőről bővebb információt a Felhasználói kézikönyvből tudhatunk meg, amelyet a https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424861 weblapon tekinthetnek meg.

Ha nem sikerül belépni, kérjük a gyermek osztályfőnökének jelezze a problémát.

Endre Mihály - igazgatóhelyettes


Tájékoztató a tanévkezdésről
2017. augusztus 16.

 

1.A javító- és osztályozóvizsgák ideje:

2017. augusztus 24-25. (csütörtök-péntek) 8,00 óra

A javító- és osztályozóvizsgára minden érintett tanuló hozza magával a bizonyítványát, tollat, ceruzát, radírt és a tantárgyakhoz szükséges taneszközöket (térkép, körző, vonalzó, stb.). A javítóvizsga rendje a földszinti hirdetőtáblán található.

2. A leendő 1. osztályosok Fecsketábora
2017. augusztus 30 - 31. (szerda – csütörtök) 9,00 – 11,00 óra

3.Tankönyvosztás

2017. szeptember 1. (péntek)
A tankönyvosztás szeptember első napján történik, melyet osztályszinten végzünk a tanítók/osztályfőnökök segítségével. A szülőknek bejönnie nem kell, a diák aláírásával igazolja, hogy átvette a könyveket.

Az első osztályosok a Fecsketáborban vehetik át a tankönyvcsomagot, a szülők írhatják alá a dokumentumot.  

4. A menzások és a napközisek étkezési igénylése 2017-18-as tanévre

2017. augusztus 22 – 29-ig 7, 30 -16,00 óráig a piac épületében Kovács Zoltánnénál kell bejelenteni az étkezési igényeket.

Szeptember 1-től csak a beíratott tanulók számára biztosítunk étkezést. A kedvezményes étkezés igénybevételét igazoló dokumentumot (határozat rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, a családi pótlék összegét tartalmazó bérjegyzék, stb.) beiratkozásra kérjük, hozza magával. Minden tanévben újra be kell íratni a tanulókat az étkezésre.  

5. A tanévnyitó ünnepély ideje:

2017. szeptember 1. (péntek), 8.00 óra

Megjelenés ünneplő öltözékben, az ünnepség befejezése után kezdődik az első tanítási óra, ill. nap.

6. Az első tanítási nap

2017. szeptember 1. (péntek)

 


Tájékoztató a 2017/2018-as tanév tankönyvellátásáról
2017. július 22.

Tisztelt Szülők!

A 2017/2018-as tanév tankönyvellátásáról szóló tájékoztató a alábbi linken tekinthető meg:

Tájékoztató a 2017/2018-as tanév tankönyvellátásáról >>>

Tanévzáró és ballagási ünnepség
2017. július 10.

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2017. június 24-én, szombaton került sor a tanévzáró és ballagási ünnepségre. A közeledő vakációt Taricska Sára 2.a osztályos tanuló köszöntötte. Ezt követően Győri Istvánné igazgatónőt ünnepi beszédet mondott, majd a jutalomkönyvek átadására került sor. A KLIK és a Pejtsik Alapítvány jóvoltából a kitűnő tanulók és a kimagasló közösségi munkát végzők kaptak könyvjutalmat. Dr. Halász Mátyásné, Anikó néni az éves ökoiskolai tevékenységért adta át a vándorserleget alsó tagozatban a 2. a, felső tagozatban a 6.a osztálynak.

Ünnepségünk örömteli pillanata volt, amikor Ivicz Lázár tanár úrnak gratulálhattunk abból az alkalomból, hogy az Oktatási Minisztérium 2017-ben arany díszoklevelet adományozott. A tanár úr ötven éve,1967-ben kapta meg tanári oklevelét a Szegedi Tanárképző Főiskolán. 1972-től tanított iskolánkban, később igazgatóhelyettesi teendőket is ellátott. Munkáját a pontosság, a kiváló szakmai felkészültség és áldozatkészség jellemezte. Ebből az alkalomból köszöntötte őt iskolánk igazgatója és Dr. Csernus Tibor , a Pejtsik László Alapítvány elnöke. Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!

A ballagási műsor keretén belül elsőként a ballagtató osztályok nevében a ballagó nyolcadikosoktól búcsúzott Ladányi Kendra 7.a és Soós Ádám 7.b osztályos tanuló.

Majd a búcsúztatók tarisznyát és virágot adtak át a végzős tanulóknak illetve a vendégek átadhatták virágaikat a ballagóknak. A 8. osztályosok nevében Kelemen Dániel 8.a és Bársony Bianka 8.b osztályos tanuló búcsúzott, felidézve a nyolc év során megőrzött pillanatokat, vicces emlékeket, a tanórák hangulatát. A végzős diákok tablóképpel és virággal köszönték meg nevelőiknek a 8 éves munkájukat. A 8. osztályosok emlékszalagot tűztek iskolánk zászlajára, majd átadták a zászlót a hetedik osztályosoknak. Az osztályfőnökök, Maróti Pál, Dr. Halász Mátyásné, Bondár Enikő jelképesen útjukra bocsátották tanulóikat. Az elszálló galambok az iskolánkból új útra induló diákokat jelképezték. Ezt követően a nyolcadikosok utoljára végig-járták a folyosókat, és elbúcsúztak az iskolájuktól .A bizonyítványosztást követően pedig mindenki boldogan kezdte meg a jól megérdemelt nyári szünetet.

Az ünnepség szervezői voltak a hetedik osztályok osztályfőnökei: Dömötörné Tar Margit és Győri Tamás.

 

Képek megtekintése >>>>

8.b búcsúvideójának megtekintése >>>>       8.b osztályújság megtekintése >>>>

 

 

 


Szerenád és zöld nap az iskolában
2017. július 02.

„A búcsúzónak minden emlék drága,

Egy száraz lomb, egy moha, egy kis kavics

Hogy emlékezzék a távolban is

A helyre, melyre visszavonja vágya,

Tanú lesz az érzéseiről halálig

S egy semmi így legdrágább kincsé válik.”

(Goethe)

 

Az utolsó tanítási napon a 8. osztályos tanulók tették vidámabbá az iskola és a ballagási főpróba hangulatát. A hagyományokhoz híven vicces jelmezeket öltöttek magukra, így búcsúztatva az itt töltött nyolc évet. Este a tanáraiknak adtak szerenádot az iskola udvarán. Az énekek között az évfolyamra jellemző vidám dalok szerepeltek. A pedagógusok lelkesen fogadták a 44 végzős diákot, megvendégelték őket. Az igazgatónő rövid köszöntője és jókívánságai után mindkét osztály egy rövidfilmet vetített az itt töltött évekről. A képek könnyeket és mosolyt egyaránt csaltak az arcokra. Ezt követően kötetlen beszélgetés vette kezdetét. Mind a nevelők, mind a diákok szívesen idézték fel a közös emlékeket és beszélgettek a jövőről. Egy búcsúdal eléneklése zárta az estét.

 

Videó megtekintése >>>>       Képek megtekintése >>>>


Tanévzáró ünnepség
2017. június 19.

Kedves Vendégeink!

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola nevelőtestülete és tanulói nevében tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önöket tanévzáró és ballagási ünnepségünkre!
Helye: az Árpád Fejedelem Általános Iskola udvara
Ideje: 2017. június 24. 8:00

 

Meghívó megtekintésére kattintson a képre!


Évzáró Gálaműsor
2017. június 14.

Iskolánkban először került megrendezésre a Kulturális Évzáró Gálaműsor, amely a diákok tehetségét mutatta be és a pedagógusok lelkes és aktív munkáját a hétköznapokban. Az Évzáró Gálán Suba Jánosné Igazgatóhelyettes asszony is köszöntötte a megjelenteket néhány kedves gondolattal. A Gálaműsor során betekinthettek a szülők, hozzátartozók, meghívott vendégek az iskola mindennapi életébe. Ízelítőt kaphattak a gyerekek szabadidős tevékenységeiből, amelyeket fotókon megörökítve paravánokon tekinthettek meg. A műsorszámokból kiderült hányféle területen tehetségesek tanítványaink. Énekes, táncos, versmondós, hangszeres, mondókás, jelbeszédes produkciókkal kápráztatták el a közönséget.

A műsor házigazdái Bartáné Füle Bianka és Fehér Emil voltak, akik kezdő profizmussal konferálták fel a műsorszámokat és „állták” a hőséget a színpadon.

Fellépőink és felkészítő tanáraik:

1.     Énekkar- Szőke Éva

2.     Popper Réka 3.a- gitáros, énekes produkció - Ürmösné Csányi Éva

3.     Ladányi Kendra 7.a- vers- Dömötörné Tar Margit

4.     4. b osztály- NOX- Eskü táncos produkció- Ivicz Lázárné

5.     1.b osztály- mondókák- Ivicz Ivett, Tóthné Mátyus Mónika

6.     Benkő Anna, Patai István 3.a- énekes, szintetizátoros produkció- Almási- Szabó Tibor, Ürmösné Csányi Éva

7.     1.a osztály- énekes, táncos produkció- Kozmáné László Zsuzsanna, Somodi Ida

8.     2.a osztály- Cowboy tánc- Novák Lászlóné, Bartáné Füle Bianka

9.     Angol énekcsoportok- Shape of you- Novák Éva, Barcsik Edit, Francia Csaba

10.   Táry Tímea 6.b- népdal- Szőke Éva

11.    2.b osztály- Pinokkió tánc- Borbélyné Megyeri Mariann

12.    Farkas László 3.a- vers- Ürmösné Csányi Éva

13.    Bende Dorina 6.a- népdal- Szőke Éva

14.    Kamara 4.a- népdal- Barcsik Edit

15.    5.a-b osztály- Kölcsönkapott Föld- Maróti Pálné, Endre Mihály

16.    Novák Dorka, Dömötör Bálint 5.b- vers- Dömötörné Tar Margit

17.    Homoki-Szabó Edina, Deák Fanni 6.b, Kuruczlaki Adrienn 6.a- Boncidai menyecskék- Szőke Éva

18.    3.a osztály- Kis Grófó- Nézését meg a járását- Ürmösné Csányi Éva

19.    3.c osztály- Tombol a nyár- Kissné Kócsó Andrea

20.    Kelemen Dániel 8.a, Soós Ádám 7.a- vers- Bondár Enikő

21.    4.a osztály- Zorán- Apám hitte- Barcsik Edit

22.    8. a-b osztály, Bondár Enikő- Máté Péter- Egyszer véget ér- Bondár Enikő

Köszönetünket fejezzük ki a felkészítő nevelőknek, osztályfőnököknek és a szervezőknek, illetve a főszervezőnek Ürmösné Csányi Évának, hogy létrejöhetett ez a rendezvény. Köszönet a gyönyörű dekorációért Bodor Melindának, Somodi Idának, Fekete Barbarának.

Szeretnénk minden kedves vendégnek megköszönni, hogy megnézték a gyerekek műsorait, amelyre oly sokat készültek és izgalommal várták, hogy előadhassák. Bízunk benne jól érezték magukat ezen a meleg, csodás délutánon.

Bartáné Füle Bianka

Videó megtekintése >>>>           Képek megtekintése >>>>


A Nemzeti Összetartozás Napjára emlékeztünk
2017. június 04.

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 2017. június 2-án tartotta megemlékező műsorát a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, melyen az iskolánk tanulói is részt vettek. Először az általános iskola énekkara előadásában hangzott fel a Nélküled című dal.

A műsort Tallóné Farkas Krisztina tanárnő szavai nyitották meg, amellyel felidézte a trianoni békeszerződés létrejöttének körülményeit, és hangsúlyozta az összetartozás fontosságát.

A trianoni békeszerződés a versailles-i békerendszer részeként született meg, melyet az első világháború lezárását követően, egy másfél éves konferencia készített elő. A győztes antant hatalmak 1919. január 18-án kezdték meg a tanácskozást a Párizs környéki kastélyokban, ahol a „négy nagy”, Clemenceau francia, Lloyd George brit, Orlando olasz miniszterelnökök és Wilson amerikai elnök szava dominált.

1920. június 4-én, a Nagy-Trianon palotában került sor az aláírására, ezzel szentesítve a történelmi Magyarország szétszakítását. Következményeként Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. 320 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált. A 7.b osztályos tanulók ( Forgó Péter, Haticza Máté, Rédai Flórián, Győri Balázs, Nagy Zoltán) jelenettel idézték fel a trianoni tárgyalást és az aláírás pillanatát.

Ezernyi tudós, művész, író és költő munkája bizonyítja, mennyi mindent jelent ez az apró ország nekünk, itt Európa szívében. Mindenki máshogy fejezi ki azt, hogy mi a haza. Ez nem csak egy szó, egy hely vagy egy fogalom. A haza egy érzés, amely bárhová mész, bármit teszel, bárkivé is válsz, elkísér. A trianoni békediktátum megszületése után 97 évvel világossá kell válnia mindenki számára, hogy csakis a nemzeti összetartozás erősítésével léphet előre a magyarság. A műsor második része amellett tett tanúbizonyságot, hogy nyelvünkből és kultúránkból erőt meríthetünk a nemzeti megújuláshoz. A nyolcadik osztályos tanulók (Bársony Bianka Mónika, Juhász Katalin Szimonetta, Tóth Netti, Bársony Katalin, Regéczi Zsanett, Mányi Cintia Dominika, Ollári Ádám, Néző Bence, Berkes Zsolt, Herédi Szabó Dominik,Tary Gyula, Csuka Dániel) zenés, táncos produkciókkal, Kelemen Dániel és Boros Katalin 9. osztályos tanuló versekkel hangsúlyozta ki Röhrig Géza gondolatának fontosságát: „Az embert ki lehet szakítani a hazájából, a hazáját azonban nem lehet kiszakítani az emberből.”

A megemlékező műsor szervezői voltak Tallóné Farkas Krisztina és Bondár Enikő, a gyönyörű díszletet Szőke Éva tanárnő készítette. Az énekkart Barcsik Edit tanárnő vezényelte.  

 

 

 


3 D-s nyomtató bemutató az iskolában
2017. május 25.

Május 25-én három informatika órán ismerkedhettek 3.b, 3.c és 5.b osztályos tanulóink – a jövő technológiájának nevezhető – 3 dimenziós tárgyakat készítő nyomtatóval.

Takács István Árpád tanár úr, a Kecskeméti Katona József Gimnázium pedagógusa mutatta be a készülék és a tervezőprogram használatát, melyet a gyerekek nagy lelkesedéssel próbáltak ki. Tanulóink érdeklődéssel nézték végig a korábban kinyomtatott tárgyakat (horgászbot, fidgetspinner), megszólaltatták az így készült furulyát. Nagy sikert aratott a 3 D-s szkenner is, mellyel egyik tanítványunk arca jelent meg térbeli ábrázolással a kivetített képernyőn. A foglalkozások ideje alatt a nyomtatóval elkészült többek között iskolánk logója is.

Köszönjük tanár úrnak a bemutatót, szeretettel várjuk vissza a következő tanévekben is.

Szervező: Kővágóné Kálmán Klára

Képek megtekintése >>>


XVII. Régiós természetismereti verseny az iskolában
2017. május 15.

Iskolánkban, 2017 áprilisában ismét megrendezésre került immár 16. alkalommal a Regionális Természetismereti Vetélkedő. A verseny anyagi támogatásában sok segítséget kaptunk a Víz, víz, tiszta víz Nagyközségi Önkormányzati pályázat révén, illetve dr. Halász Mátyásné nyugdíjas kolléganőnktől. Ezúton is köszönjük a felajánlását.

Az eddigi évekhez képest nagyobb létszámmal jelentkeztek csapatok. Három kategóriában mérhették össze tudásukat: a 3-4. osztály, az 5-6. osztály, a 7-8. osztályok csapatai 3-3 fővel képviselhette az iskoláját. Csapatok érkeztek: Kecskemétről, Kiskunfélegyházáról, Tiszakécskéről, Lakitelekről, Szentkirályról, Csongrádról, Orosházáról, Tiszabögről.

A versenyt színvonalas műsorral indították az 5. osztályos tanulók, felkészítették őket osztályfőnökeik: Endre Mihály, Maróti Pálné, segített még a felkészítésben Bondár Enikő és Szőke Éva tanárnők.

A nagy létszámra való tekintettel a megszokott állomások helyett új helyszínt választottunk a verseny lebonyolítására, így a tornateremben került megrendezésre a megmérettetés. A feladatok levezetésében nagy segítséget kaptunk Ivicz Lázár és Fehér Emil pedagógusoktól. A csapatok hősiesen küzdöttek, a feladatok széles körben mérték fel a diákok tudását, képességeit. A gyerekeknek olyan feladatokat kellett megoldaniuk, amely több ízben vezette rá őket a környezetvédelem fontosságára, környezetünk megóvására. A résztvevő diákok benevezési feladatként 3 darab szelektív hulladékból készített ruhadarabbal vonultak végig az első állomáson, amelynek témája a divatbemutató volt. Itt zöld kifutón mutatták be az elkészült koncepciókat, mely a piros szőnyeggel ellentétben a környezettudatosságra hívta fel a figyelmet. A bemutatott darabokat 3 tagú zsűri véleményezte. Zsűritagok voltak: Ivicz Lázárné, Szőke Éva, Gilly Zsolt, aki a Kiskunsági Nemzeti Park Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály osztályvezetője. A jutalom sem maradhatott el, hatalmas tapsvihar fogadta őket. Főbb feladataink között szerepeltek: Madárhang felismerése, Tiszaalpár nevezetességei, Kiskunsági Nemzeti Park, találós kérdések, Krízis, Energiaforrások, év élőlényei.

A verseny értékelése állomásonként történt, folyamatosan vezették fel az eredményhirdető táblára a javító tanárok a verseny állását.

A verseny után a gyerekek szabadidős tevékenységekben vehettek részt, illetve bőséges lakoma fogadta őket az iskola aulájában.

A megvendégelés után következett az eredményhirdetés, ahol a korcsoportok első három helyezettje került díjazásra. A versenyzők értékes könyveket, az iskola pedagógusai által készített könyvjelzőket, illetve oklevelet kaptak. Minden csapat gazdagodott egy emléklappal. A kísérő pedagógusok sem távoztak üres kézzel, mindenki részére mappákat, tollakat, és ajándék cd-t adtunk át, megköszönve ezzel munkájukat.

Köszönöm kollégáimnak a sok segítséget nélkülük nem valósult volna meg ilyen színvonalasan ez a rendezvény. Bízunk benne, hogy jövőre is legalább ilyen nagy sikert könyvelhetünk el, mint az idei évben. Ezúton szeretném megköszönni a megjelent résztvevőknek, hogy jelenlétükkel emelték a versenyünk színvonalát.

Somodi Ida, ÖKO-koordinátor

Képek megtekintése >>>


Iskolai sporteredmények
2017. május 03.
Föld napja 2017
2017. április 22.

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világűrben egy bolygó. Messziről úgy nézett ki, mint egy kék üveggolyó. Gyönyörű kékségét a földet borító tengerek, folyók, tavak adták. Smaragdfényben zöldelltek az erdők, mezők, barnállódtak a felszántott földek, az emberek pedig annyit használtak belőle, amennyire életükhöz szükségük volt. Egyszer aztán megváltozott minden. Az ember, aki nagyon régóta békességben élt a földdel, hirtelen önzővé vált. Kényelemben, bőségben akart élni, nem érdekelte, milyen hatása van új életének a földre. A Föld szenvedett. A Nap nagyon féltette a Földet, folyton keresett, kutatott, mert nem tudta, hogyan segíthetne rajta. A Nap a gyerekeket hívta segítségül: „Ne félj kincsem, megmenekülsz. Elhasznált, szenvedő tested védi sok-sok gyermek. Okos felnőtté cseperednek majd, és nem felejtik el, mennyi szép élményt kaptak tőled, amikor még kicsik voltak. Ha majd felnőttek lesznek, akkor sem fognak cserbenhagyni téged.”

A Föld napja célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Iskolánk idén is megemlékezett a Föld napjára, amelyre az 5. osztályosok a következő műsorral készültek:

 

 

 

Felkészítő tanárok: Maróti Pálné, Endre Mihály osztályfőnökök, Bondár Enikő és Szőke Éva

Előadták: 5.a és 5.b osztály tanulói  

 Képek megtekintése >>>

 

A szakmák éjszakáján voltunk…
2017. április 21.

Immáron második alkalommal vett részt 40 diákkal Bondár Enikő és Tamási Gergely a szakmák éjszakája programon, melyet a HSZC Sághy Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola szervezett meg 2017. április 21-én 18: 00-22: 00-ig az országos programsorozathoz csatlakozva.

Az eseményen interaktív módon ismerhették meg a gyerekek a szakmákat. Megtudhatták, hogyan lehetnek fizetett hackerek, mit csinál a vizes vb informatikai rendszerszervezője. Kézzel és géppel készíthettek gólyalábakat, amit haza is vihettek elkészítői, sőt helyben rögtön ki is próbálhatták, milyen gólyalábakon járni. A falazótéglából épített falat tűzoltófecskendővel bonthatták le, Ytog falazóelemekből szobrokat készíthettek. Az ácsműhelyben lakberendezési tárgyakat faraghattak az érdeklődők. A feladatokban elfáradók saját maguk készíthették el kedvenc teájukat a Sághy teaházban, illetve megkóstolhatták a legfinomabb alkoholmentes koktélokat. A sportcsarnokban autókiállítást lehetett megtekinteni, illetve egy kvíz feladatot kitölteni. A pincér-spurin a leendő pincérek próbálhatták ki ügyességüket. Aki minden feladatot megoldott és összegyűjtötte az azokért kapott pecséteket, sorsoláson vehetett részt. Sok- sok tapasztalattal és élménnyel tértünk haza. Már alig várjuk a következő tanévet, hogy ismét elmehessünk erre a programra!  

Képek megtekintése >>>


Szelektív hulladékgyűjtés
2017. április 19.

Április 26-án az iskola udvarán 1200-1700-ig szelektív hulladékgyűjtést szervezünk!

 

                         - papír             - fémhulladék             - PET palack

 

Itt a nagy lehetőség hogy megszabaduljatok az újrahasznosítható, de már nem használt anyagoktól. Ne szennyezzük az egyetlen Földünket ezekkel a környezetre káros anyagokkal, inkább gyűjtsük be az újrahasznosításra!

Legyél Te is az ÖKOISKOLA és a ZÖLDOVODA része!

Plakát megtekintése >>>


Költészet napja
2017. április 11.

 

Képek megtekintése >>> 


Tavaszi szünet
2017. április 12.

A tavaszi szünet időpontja április 13-18.

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. (szerda), az első tanítási nap április 19. (szerda).
A szünet után "A" héttel folytatjuk a munkát.

 

Az iskola valamennyi tanulója és dolgozója nevében

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 


Napközis helyesíró verseny
2017. április 10.

Iskolánkban a napközis tanulók között helyesíró versenyt rendeztünk második, harmadik, negyedik illetve ötödik évfolyamon a tavaszi szünet előtt. Tollbamondás írása volt a feladat, amelyen a helyesírást és a külalakot egyaránt értékeltük. Minden évfolyamban három helyezettet hirdettünk ki. A helyezettek oklevelet és mellé ajándékot kaptak.

Versenyt lebonyolította: Bartáné Füle Bianka

Díjazásban közreműködött: Ürmösné Csányi Éva munkaközösség-vezető  

Eredmények:


Általános iskolai beíratás a 2017/2018-as tanévre
2017. április 05.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. napján 8.00 - 19.00 óráig (csütörtök)

2017. április 21. napján 8.00 - 18.00 óráig (péntek)
Helye: Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola
Tiszaalpár, Alkotmány u. 14., titkári iroda


A közleményt itt találja: közlemény általános iskolai beíratásról


Iskolai fogadóest
2017. március 31.

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016/2017-es tanév második fogadóestjét
2017. április 03-án 17.00 órától 18.30 óráig tartjuk iskolánkban!

Győri Istvánné
Igazgató


Tegyük szebbé környezetünk és óvjuk értekeinket!

2017. március 31.Képek megtekintése >>>

Nyílt napok az iskolában
2017. március 18.

2017. március 21-22- én nyílt napokat tartunk az Iskolában.
Mind a kettő nap az első 4 óra látogatható.
Az órarend megtekinthető az iskola aulájában.

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 


Gergelyjárás
2017. március 13.

Gergely-napon az iskolás gyerekek csapatostul házról házra járva verbuválták az iskolába a gyerekeket.

Ezt a szép népszokást felelevenítve március 13-án a negyedik osztályosok elmentek az óvodába. Jelenettel, dallal, tánccal csalogatták iskolába a leendő elsősöket. A nagycsoportosok versekkel köszöntötték a vendégeket. A kölcsönös ajándékátadás után a hagyomány szerint az ovisok felkötötték szalagjukat a gergelyjárók zászlajára, majd finomságokkal kedveskedtek a szereplőknek.

Az óvoda-iskola átmenet programjai délután az iskolában folytatódtak. Kettő órakor gyülekeztek az aulában az izgatott apróságok szüleikkel, hiszen egy játékos teadélután keretében lehetőségük nyílt arra, hogy betekintsenek az iskola életébe. Az igazgatónő köszöntője után csoportokra bontva egy-egy tanító néni várta feladatokkal, játékokkal a gyerekeket. A foglalkozások végén a leendő osztályfőnökök uzsonnával várták a résztvevőket. Itt lehetőség nyílt a személyes beszélgetésekre a leendő tanítókkal, a szülők feltehették kérdéseiket.

Reméljük mindenki élményekkel gazdagon tért haza erről a napról, és segítettünk a szülőknek az iskolaválasztás döntésében!  

Ivicz Lázárné


Versenyfelhívás

2017. március 07.

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola meghirdeti a

XVII. Régiós Természetismereti versenyét.

A hagyományoknak megfelelően a szokásos 3 korcsoport  3 fős csapatait várjuk.

Benevezés: e- mailben, somodiida55@gmail.com, ill. alpariskola@gmail.com

postai úton: 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14, ill. telefonon 76 /424 124 történhet.

 

Részletes tájékoztató

 


Biztonságos az internet?
2017. március 07.

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola osztályfőnöki munkaközössége szeretettel meghívja Önt 2017. március 27-én este 17:00-tól szülői teadélutánjára, melynek témája:

 

 Biztonságos az internet?”

(Az internethasználati szokások, az internet és a közösségi oldalak előnyei és hátrányai)

 

Meghívott vendég:

Kesjár Attila bűnmegelőzési főelőadó

Helyszín: Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola,

31-es tanterem

 

Plakát megtekintése

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Győri Istvánné igazgató, valamint az osztályfőnöki munkaközösség tagjai


Hívogat az iskola
2017. március 07.

Kedves Nagycsoportos Óvodások!

Szeretettel várunk Benneteket a 2017. március 13-án (hétfőn), 14.00 órakor kezdődő játékos teadélutánunkra! Megismerkedhetsz az iskolánkkal és a leendő tanító nénikkel. Szüleiddel együtt szeretettel várunk!

 

 

Meghívó megtekintése 


Nemzeti gyásznap
2017. január 23.


Bűnmegelőzés az iskolában

2017. január 20.

 A diákok nehezen tudnak különbséget tenni a poénkodás és a bűncselekmény között. Ez inspirált bennünket, hogy meghívjuk a Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési alosztályának dogozóit néhány előadás tartására.

2016.12.12-én két előadó tartott foglalkozást a 7. és 8. osztályos tanulóknak Jó hecc, vagy bűncselekmény? címmel. Kisfilm, valamint szituációs játékok segítségével mutatták be a rendőrség dolgozói a viccből elkövetett diákcsínyek erkölcsi és jogi következményeit. A játékok után mindig a magyarázat következett, amit nagy figyelemmel hallgattak. A gyerekek aktívan részt vettek a programban, szívesen meséltek saját tapasztalataikról is. Több esetben meg is döbbentek azon, hogy amit ők viccből tesznek, az már kimeríti a szabálysértés esetleg a bűncselekmény fogalmát.

Miért csinálja? 

Képtalálat a következőre: „kérdés smiley”"A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit. Amíg kialakul az új, védtelenné és sebezhetővé válik. Sok veszély les rá. Ilyen a kamaszkor is. Az új páncél temérdek könnybe, verejtékbe kerül. A kamaszkor: a homár drámája...”      

(Dolto)    

    

     Ez az idézet volt a mottója annak a szülőknek és pedagógusoknak rendezett teadélutánnak, melyet Dr. Tóth Imre c. r. alezredes tartott 2016. december 12-én 17:00 órai kezdettel. Az előadás témája a gyermek- vagy serdülőkori problémaviselkedést és azok okait vizsgálta a fogantatástól a felnőtt életig. Kitért a család szerepének fontosságára, a nevelés felelősségére, a gyermekkel való rendszeres törődésre, odafigyelő beszélgetésekre és a bizalom kialakítására. Ezekkel a módszerekkel lehet megelőzni a serdülőkorban gyakran megjelenő hazugságot, csavargást, lopást, depressziót, öngyilkossági kísérletet. Rendkívül tartalmas és jó hangulatú előadást hallottunk, melyet kellemes beszélgetés követett, ahol az előadótól is kérdezhettek a megjelentek.

     A jelenlévő szülők véleménye alapján sajnálhatja az, aki nem vett részt ezen a programon, mert megerősítést és tanácsot egyaránt kaphattak a jelenlévők.

 Maróti Pálné


Népdaléneklő verseny
2017. január 11.


Karácsonyi ünnepség

2016. december 28. 

A decemberi ünnepek közül a karácsony áll szívünkhöz a legközelebb. A keresztény vallások tanítása szerint ezen a napon született Jézus Krisztus, aki szeretetet, békét hirdetett egész életében. A karácsony az öröm, a békesség, a szeretet és a család ünnepe. Izgatott készülődés előzi meg.

     Így voltak ezzel iskolánk 3. osztályos tanulói is, akik nagy lelkesedéssel készültek az iskolai ünnepély megtartására. Őket segítették még az énekkarosok, a Ha-hó szakkör tagjai és a 2. a osztály tanulói. A kitartó munka és sok próba meg is hozta eredményét, mert igen színvonalas műsorban lehetett részünk. Köszönet illeti ezért a fellépőket és felkészítő tanáraikat.

Ünnepségünk programja a következő volt:

1.       Ady Endre: Karácsony

 /Szabó Gyula előadásában/

2.       Betlehemes játék

/A felsős és alsós énekkar és a Ha-hó szakkör előadásában/

3.       Szélike karácsonya c. mesejáték

/Előadta: Popper Réka, Benkő Anna, Balogh Éva, Mészáros Alexa, Mészáros Zsolt, Patai István 3.a osztályos tanulók, és iskolánk két nevelője: Ürmösné Csányi Éva és Fehér Emil/

4.       Hópihék téli tánca

/ a 3.b és 2.a előadásában/

5.        Hóban ébred, majd az ünnep c. dal

/Bende Lili 3. b osztályos tanuló előadásában/

6.        Karácsonyi fények tánca

/Előadták a 3. a, b, c osztályos  tanulók/

7.        Karácsonyi szöveg: Ezt látják a karácsonyi  angyalok

/Felolvasta: Ürmösné Csányi Éva tanítónő/

8.        Záró szám: TNT: Fehér karácsony

      /Együtt énekelte az összes 3. és 2. osztályos szereplő/

     A fellépő diákok felkészítő tanárai voltak: Kissné Kócsó Andrea, Kalmárné Palásti Mónika, Novák Lászlóné Ica néni, Ürmösné Csányi Éva, Szőke Éva, Barcsik Edit, Kővágóné Kálmán Klára.

     Köszönet illeti még a dekorációért Bársony Katalin 8. b osztályos tanulót és Bodor Melinda tanárnőt, valamint a hangosításért Kerekes Andrást és Hódi Mihályt.

 A műsorban elhangzott Ady Endre vers részletével zárnám gondolataim:

                                         „Harang csendül, 
                                          Ének zendül, 
                                          Messze zsong a hálaének 
                                          Az én kedves kis falumban 
                                          Karácsonykor 
                                          Magába száll minden lélek.”


A  képek megtekinthetőek itt -->KÉPEK 

Adventi Forgatag az iskolában
2016. december 27.

 A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola idén első ízben rendezte meg az adventi várakozáshoz kapcsolódó programját, 2016. december 16-a délutánján. Bodor Melinda tanítónő fogta össze a szervezés munkálatait.

     Az iskola tanulói már jó ideje készültek erre az alkalomra. Karácsonyhoz kapcsolódó kézműves tárgyakat készítettek a pedagógusok segítségével. A szorgos szülői kezek pedig édes és sós finomságokat sütöttek.

       Az udvaron feldíszített fenyőfa köszöntötte a látogatókat. A tornateremnek pedig karácsonyi hangulatot kölcsönzött a dekoráció, melyet Szőke Éva, Maróti Pálné, Barcsik Edit Mária tanárnőknek köszönhettünk. Lassan megtelt a tér díszes, termékektől roskadozó asztalokkal és sok-sok nézelődővel. A változatosságot szolgálta, hogy voltak olyan standok, amelyek egy-egy ország (Magyarország, Nagy-Britannia, Olaszország, Kanada, Románia) jellegzetességeit sorakoztatták fel, Novák Éva tanárnő szervezésében.

      Aki pedig megszomjazott a portékák beszerzése során, a Teaháznál olthatta szomját.

        A gyerekek színes műsorral is megörvendeztették a közönséget. Fellépett többek között a németes, az angolos, és a 2-3. évfolyamos napközis csoport.  Láthattuk a 8. osztályos lányok és fiúk rock műsorát és meghallgathattuk a 4-5. évfolyam napköziseinek előadásában A négy égő gyertya című mesét. Felkészítő tanárok voltak: Nagy Erika, Novák Éva, Barcsik Edit Mária, Bodor Melinda, Bondár Enikő. Bartáné Füle Bianka.

       Mire beesteledett az asztalok kiürültek és mindenki „kincsekkel” és csemegékkel megrakodva térhetett haza.

       Ezúton köszönjük a felajánlásokat, adományokat, az árusításban nyújtott segítséget a szülőknek, amely lehetővé tette a program sikeres lebonyolítását.

Tiszaalpár, 2016. 12. 16.     

       

                                                                                                                                Bodor Melinda

                                                                                                                                    (szervező)

A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


Adventi Forgatag december 16-án
2016. december 06.

 

 

Jótékonysági bál
2016. december 05.
A bál elnevezés olasz eredetű, a táncolni szóból, mint ballo, ballare ered. Az évek során, a külsőségeket tekintve, a bál szinte mindenben megváltozott.
A vendégek hintó helyett autóval érkeznek, a gyertyák fényeit felváltotta az elektromos lámpa, és a hagyományos keringő, polka mellett ma már modernebb zenére is táncolhatunk.  A hölgyek szebbnél szebb ruhákban pompáznak a táncparketten. Olyan esemény ez, amelyen mindenki szeretne részt venni.

 

       A hagyományoknak megfelelően november 26-án jótékonysági bált rendezett az iskolánk tantestülete és a szülők a közössége, melyet ismét nagy érdeklődés kísért. Ez a szép hagyomány ünnepélyes atmoszférával burkolta be az egész iskolát, és magával ragadott valamennyi vendéget.

            Jótékonysági rendezvényünket hagyományosan a tornateremben rendeztük meg, melyet a színpompás dekoráció bálteremmé varázsolt. A vendégeket Győri Istvánné intézményvezető köszöntötte, majd Zsámboki Anna, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületének igazgatója és Dr. Vancsura István, Tiszaalpár polgármestere is üdvözölte az egybegyűlteket.

 

            Az iskola diákjai hetek óta készültek arra, hogy színvonalas műsorral örvendeztessék meg a bál résztvevőit. Először a nyolcadik osztályos tanulók angol keringőt mutattak be, majd az énekkar műsorát követően pedig az Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékei szórakoztatták a bál résztvevőit. Végül a bécsi keringőt tekinthette meg a közönség. Ezt követően a diákok felkérték tanáraikat, szüleiket egy táncra. Az aulában idén sem maradt el a nagy sikerű fényképezés a rögtönzött retro osztályteremben, melyet ebből e célból rendeztünk be. A fotósok ismét nemes felajánlást tettek, így a fényképezésből befolyt teljes összeget az iskola javára fordíthatjuk.

           Egy jó bál azonban nem tud megvalósulni segítők nélkül! Nagy köszönetünket fejezzük ki a vacsorát elkészítőknek, azoknak, akik hozzávalókat ajánlottak fel, biztosították a főzéshez, mosogatáshoz a helyiségeket, kölcsönöztek számunkra étkészletet, dekoráltak, takarítottak, terítettek, tálaltak, vagy éppen más módját találták meg annak, hogy segítsenek ezen színvonalas rendezvényünk létrejöttében. Az iskolát támogatták azok is, akik vacsora- és adományjegyet, tombolát vásároltak, tombolatárgyat ajánlottak fel. Elismerés illeti az iskola valamennyi dolgozóját, akik a mindennapi munkájuk mellett vállalták a bál megszervezését, és az ezzel járó plusz feladatokat. A hajnalig tartó vigasságban mindenki nagyon jól érezte magát.                                                             

Suba Jánosné igh.

A  képek megtekinthetőek itt -->KÉPEKSzülői teadélután
2016. december 05.

 

 

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola osztályfőnöki munkaközössége szeretettel meghívja Önt 2016. december 12-én este 17:00-tól szülői teadélutánjára

 

MEGHÍVÓ --> MEGTEKINTÉS

 


Jövőd a tét!

2016. november 27.

A pályaválasztási kiállítás 2016. november 18-án került megrendezésre Kecskeméten. Nagyon sok iskola mutatkozott be, több mint 40 iskola reklámozta magát. Nem voltak valami kevesen.

Buszokkal, autókkal osztályok is érkeztek. Egy egész nap kellett volna hozzá, hogy mindent végig lehessen nézni. A kérdésekre is szívesen válaszoltak, pályaválasztással kapcsolatos tanácsokat adtak a kiállítók.

Teszteket is lehetett kitölteni, és az eredmény megmutatta, kinek milyen irányban érdemes továbbtanulni. Különféle bemutatót is tartottak, ami arra az iskolára jellemző.

A pályaválasztási kiállításra kiírt rajzpályázatra beérkező rajzokból is sok szép alkotást láttam. Az iskolánkból beküldött rajzoknak is nagyon örültem, de a legjobban annak, hogy az én rajzom I. díjat nyert. Ott vehettem át ünnepélyes díjátadón az oklevelet és a nyereményem.

Véleményem szerint ez igazán jó hely és alkalom azoknak, akik bizonytalanok még abban, hogy melyik középiskolában folytassák tanulmányaikat.

Bársony Katalin 8.b

A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK

 


Pályaválasztási szülői értekezlet
2016. november 27.

Iskolánk a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 2016. október 17-én pályaválasztási szülői értekezletet tartott, amelyre meghívtuk a környék középiskoláinak képviselőit. A szülői értekezlet célja a középiskolai beiskolázások segítése, a 7. és 8. osztályos diákok és szüleik tájékoztatása volt.

Először egy általános tájékoztatón vettek részt a tanulók és a szülők, ahol a gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák és a szakiskolák képviselői bemutathatták iskolájukat 5-5 percben, majd ezt követően külön teremben lehetőség nyílt az adott iskola iránt érdeklődők részletes tájékoztatására személyes beszélgetés, filmvetítés keretében. A kiskunfélegyházi, tiszakécskei és csongrádi iskolák szinte teljes számban képviseltették magukat, de a kecskemétiek közül is többen eljöttek hozzánk.

Az esemény iránt nagy volt az érdeklődés. Úgy gondolom elértük a célunkat, hiszen a tanulók véleménye szerint sokan kaptak olyan információt, melynek birtokában már tudják, hová szeretnének menni, milyen szakmák érdeklik őket. Tájékozódtak az iskolalátogatás lehetőségeiről, a nyílt napok időpontjáról. Többen tervezik, hogy részt vesznek a pályaválasztási kiállításon, melyen az ő rajzaikat is kiállítják.

Dömötörné Tar Margit

(pályaválasztási felelős)

A  képek megtekinthetőek itt -->KÉPEK

 


XIV. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó
2016. november 20.
 

     A hagyományokhoz híven, idén is képviselte magát iskolánk az óvodakertben megrendezésre kerülő XIV. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozón és Mihály-napi vásáron. Az alsós és felsős énekkar közösen készült a szeptember végi napsütéses délutánhoz illő hangulatos népdalcsokorral. Felkészítők: Barcsik Edit és Szőke Éva.

A fellépés után kipróbálhattunk különböző népi játékokat, megkóstolhattuk a kemencés lángost, és nem utolsó sorban részt vehettünk a tekerősök zenéjével kísért kukoricafosztáson. Élményekkel teli délután volt. Köszönjük a szervezőknek!

Szőke Éva

A  képek megtekinthetőek itt -->KÉPEK

 


1956 emlékezete - Vándorkiállítás
2016. november 20.

       A kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum, a MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltár és a Kecskeméti Katona József Múzeum az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére

Bács-Kiskun 56/60 címmel művészeti pályázatot hirdetett felső tagozatos és középiskolás diákok számára az alábbi témában:

 

1956 emlékezete.

A művekből vándorkiállítást rendeztek, mely 2016. október 18-án a Kiskun Múzeumban nyílt meg.

A kiállítás a későbbiekben a megye több településén is megtekinthető lesz.

 

    Iskolánk 9 tanulójának alkotását a zsűri érdemesnek találta arra, hogy beválogassa a vándorkiállítás anyagába. Büszkék vagyunk arra, hogy növendékeink színvonalas rajzaikkal képviselhetik iskolánkat.

Alkotóink:

Budai Denissza 7.b

Dósa Edit 7.b

Haticza Máté 7.b

Kása Ákos 7.b

Sánta Réka 7.b

Soós Ádám 7.b

Bársony Katalin 8.b

Lévai Noémi 8.b

Tóth Netti 8.b

 

Szőke Éva

 A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK

 


Zenei világnap
2016. november 20.

A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik."

(Kodály Zoltán)

 

 Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította. Azóta ez a nap világszerte sokféle nemes muzsika ünnepe.

Életünket keresztül-kasul szövi a zene, a bölcsőtől a sírig. A zene, ami az ember legősibb kifejezési formája, ősibb, mint a nyelv. Még írni se tudott az emberiség, amikor a hang és a szó hatalmába kerítette. Az ókori irodalmi emlékek mesékben, mítoszokban zengenek a zene csodatévő hatalmáról: Orfeusz énekével hozza vissza kedvesét az alvilágból, Vejnemöjnen vadakat szelídített meg hárfájával, és mint tudjuk sebet gyógyítani síppal, dobbal, nádi hegedűvel is lehet.

Napjainkban, amikor a technikai eszközök félelmetes mennyiségben és tempóban árasztják el a világot és erőltetik ránk a zene minden nemét és műfaját, különösen fontos, hogy egy-egy alkalommal fölébe emeljük fejünket az áradatnak és ügyeljünk arra, hogy a zenének ne rabjai, hanem okos gazdái legyünk! A hagyományokhoz híven, idén is megemlékeztünk iskolánkban a zene világnapjáról.

Létrehoztuk a csodát, amit zenének hívnak. Együtt énekeltünk, megszólaltattuk a zongorát, a furulyát, hallgattunk tekerőmuzsikát és elgondolkodtunk zenéről szóló idézetekről. Fellépők: Almási-Szabó Tibor, Kása Eszter, Dömötör Bálint, Micheller Berzsián, Barcsik Edit, a Ha-hó szakkör, Kővágóné Kálmán Klára, az Énekkar Szőke Éva vezetésével.

Szőke Éva

 A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK

 


Fogadóest
2016. november 02.

Szeretettel várjuk a szülőket fogadóestünkre!

 

Időpontja: 2016. november 7.

Helyszín: Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola tornaterme

 


Október 23.
2016. október 28.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékeztünk

 

    A nemzet élő fa, melynek fenntartó, tápláló gyökere történelme. Ünnepeink történelmünkben gyökereznek. Különösen igaz ez nemzeti ünnepeinkre. Velünk élő történelmünk hőseire, áldozataira, a pesti ifjúságra, a munkásokra a legújabb kori történelmünk forradalmára emlékeztünk október 21-én, pénteken délután az iskola tornatermében megrendezésre kerülő községi ünnepségünkön.

   A Bársony Mihály Népdalkörrel és az iskolai énekkarral közösen énekeltük el a Himnuszt, majd dr. Vancsura István polgármester úr megemlékező beszéde következett. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola ünnepi műsorát a nyolcadik évfolyam tanulói mutatták be, közreműködtek iskolánk pedagógusai és negyedik osztályos diákjai.

Felkészítők voltak: Bondár Enikő, Maróti Pál, és Tallóné Farkas Krisztina. A dekorációt Szőke Éva tanárnő készítette.

Műsorunk mottójaként a következő Illyés Gyula idézetet választottuk:

„Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige,

Amit mi átéltünk, emberek.

Amit nem érthet, aki nem érte meg.

Amire ma sincs szó, s tán nem is lehet:

Csak zene, zene, zene ! „

    Zenével és mozgással kísért előadás felidézett egy eseménysorozatot, felvillantotta azokat a történelmi tényeket, amik a forradalomhoz vezettek. Egy családfő visszaemlékezésével kezdődött a történet, aki felidézte gyermekkorát, Magyarország II. világháborúba való belépésének idejét. Láttuk a békeidők idillinek tűnő világát, ahol azonban jelen volt a besúgás, az államvédelmi hatóság kegyetlenkedése. Részesei voltunk a gyerekek rettegésének a forradalom idején. Szemtanúi a lázadó ifjúság összefogásának, az ÁVH-s katonák gyilkos sortüzének, az orosz katonák bevonulásának, a reményvesztett emberek emigrálásának. Megmutattuk, hogy minden szenvedés ellenére sokan voltak, akik mégis…. MARADTAK!

 

  A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


Október 6.
2016. október 28.

A MAGYAR NEMZET GYÁSZNAPJA

   2016. október 6-án a magyar vértanúkra emlékeztünk a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában. Az ünnepi műsort a 7. osztályosok adták elő Szőke Éva, Dömötörné Tar Margit, Győri Tamás szervezésében, a dekorációt Bodor Melinda tanítónő készítette.

   1849. augusztus 13-án megtörtént a világosi fegyverletétel. Ferenc József felfüggesztette a magyar alkotmányt. Haynau megkezdte a bosszúálló mészárlást. Kossuth Lajos elásatta Orsovánál a magyarok szent koronáját, és a kormánnyal együtt Törökországon át elmenekült. Akit bűnösnek tartottak, Haynau legyilkoltatta. A börtönök megteltek. A tiszteket lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták, megalázó beosztásukban éveket töltöttek. Aki tehette, emigrált vagy elbujdosott.

   A legtragikusabb nap október 6. volt. Ezen a napon, Pesten kivégezték Batthyány Lajos miniszterelnököt, Aradon pedig tizenhárom honvédtábornokot. A magyar szabadságharc ugyan elveszett a túlerő miatt, de a nemzet áldozata nem volt hiábavaló.

„S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.”

  A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


Erdei iskola 2016
2016. október 21.

     2016. szeptember 19-24-ig a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói Mátraszentimre-Bagolyírtáson voltak erdei iskolában.

     A tanulás melletti túrák a természetben kiváló szórakozást is biztosítottak: a gyerekek a játékos feladatoknál szinte észre sem vették, hogy tanultak, és megismerték a tavak, az erdő-mező élővilágát, a víz körforgását, az erdei állatok életmódját, az ehető növényeket, a szél erejét, a fajok sokféleségét, a térkép használatát. Megjártuk a Kékestetőt, Piszkéstetőn a Csillagvizsgálót, a Világörökség részét képező Hollókő utcáit, a Siklósi sziklavárat. Parádon igazi mesterektől leshettük el az üvegfújás mikéntjét. Iskolánkból Deák Lajosné, Dr. Halász Mátyásné, és Miskolczy István biztosította a szakmai hátteret.

     Csodálatos élményekkel tértek haza diákjaink az erdei iskolából, és bizonyára a megtapasztalt ismereteket nem felejtik el soha, és sokszor fogják még hasznosítani tanulmányaik során.Jeleskedtek a 7-8. osztályos sportolóink
2016. október 21.

    Szeptember végén a Megyei Atlétika Ügyességi Csapatbajnokságon, Kecskeméten a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola IV. korcsoport fiú csapata 3. helyezést ért el. A csapat tagjai: Baranyi Máté (8.b), Baranyi Tibor (8.a), Garaguly Adorján (8.a), Néző Bence (8.b), Ollári Ádám (8.b).

Felkészítő tanár: Ivicz Lázár

   

      Kiskunfélegyházán a Darvas- Kupa atlétika versenyen a IV. korcsoportos körfutásban: Baranyi Tibor 6. helyezést ért el. A 4x1 körös váltóban Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola csapata IV. helyen végzett. A csapat tagjai: Baranyi Máté, Baranyi Tibor, Garaguly Adorján, Néző Bence
Felkészítő tanár: Ivicz Lázár

Gratulálunk a fiúknak, további szép eredményeket!


Kimagasló iskolai sporteredmények
2016. október 21.

      Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 5-6. osztályos tanulói kimagasló eredményeket értek el a kiskunfélegyházi Darvas Kupán. Négy tanuló vett részt az atlétikai számokból álló versenyen:  Balogh Flórián (6.a) és Győri András (5.a) 60 m síkfutáson indultak, Novák Zoltán (5.a) 800 m körfutáson, ahol 4. helyezést ért el.

    Távolugrásban Novák Kristóf (5.b) a kitűzött célnál nagyobb sikert elérve a 4. helyezést érte el. Az utolsó számban, amely a 4x100 m váltó volt- a négy fiú nagy küzdelemben a dobogó harmadik fokára állhatott. Felkészítő tanár: Fehér Emil A jó eredményeknek köszönhetően két tanuló meghívást kapott a kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskola szervezésében minden évben megrendezendő Mészáros Gyula Emlékversenyre.

Ezúton gratulálunk a fiúknak, további sok sikert!

 


Szelektív hulladékgyűjtés

2016. október 17.

 

FIGYELEM!!            2016. október 19.

 

Plakát megtekintése --> MEGNYITÁS

 

Nagy sikerű Árpád-nap
2016. október 17.

Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen az idén is megrendezésre került az Árpád-nap, melyen iskolánk névadójára emlékeztünk.

     Ez a nap kissé eltért az eddig megszokottaktól, mert idén a felállított jurtán kívül, íjászok és korhű viseletbe öltözött hagyományőrzők is részt vettek rendezvényünkön. Ily módon igyekeztünk közelebb hozni a gyerekekhez a régmúlt időket, Árpád korát.

     A rendezvényt egy regös nyitotta meg, aki ősi dallamokkal és énekekkel emlékezett meg Attiláról és Árpád fejedelemről. A diákok állomásokon végighaladva szerezhettek ismereteket a honfoglalás kori életmódról, a magyarság és iskolánk történetéről, a falunk történelmi jelentőségéről. Így többek között ősi íjunkat mutatta be tanulóinknak egy helyi hagyományőrző íjász, a Bársony Lovasudvar jóvoltából a csikósok mesterségét ismerhették meg a gyerekek. A nap hátralévő részében az érdekes feladatok mellett megkóstolhattuk, egyik ősi étkünket, a kenyérlángost, a régi kenyérsütések kedvelt reggeli eledelét, amely nagy sikert aratott.

     A nap végén a három legtöbb Árpád-tallért szerzett alsós, és a három legtöbb tallért gyűjtő felsős osztályok átvehették a finom tortájukat, melyet a kenyérlángossal együtt az SZMK ajánlott fel. Senki nem távozott üres kézzel, hiszen a versenyen való részvételért is kapott csokoládét valamennyi tanuló.

   Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik közreműködtek és adományaikkal segítették az Árpád-nap lebonyolítását. Köszönet az igazgatóságnak, valamennyi pedagógusnak, az Árpád Népe Egyesületnek a jurtáért, Csernák Zsolt helyi vállalkozónak, Bársony Anettnek és Bársony Klárának a Bársony Lovasudvarból, a hagyományőrzőknek: Hideg Anettnek, Hideg Lászlónak, Gulyás Jánosnak és Regös Sziránszki Józsefnek, illetve a szülőknek.

     Mindannyiunknak nagyszerű élményben volt részünk. Jövőre ismét szeretnénk hasonló programokkal és még színesebb előadásokkal megörvendeztetni az Árpád-nap résztvevőit, ezzel is gyarapítva iskolánk hagyományait.

Barcsik Edit Mária szervező

  A  képek megtekinthetőek itt -->KÉPEK

 

Sportnap az iskolában
2016. október 16.

Iskolánk a korábbi évekhez hasonlóan ebben a tanévben is csatlakozott a MDSZ által meghirdetett Diák Sportnap rendezvényhez. A Diák Sportnap célja a mozgás és sportolás fontosságának kihangsúlyozása.

     A napot az alsósok labdás gimnasztikával kezdték. A felső tagozatos lányok zenés tornával, a fiúk „katonás” bemelegítéssel nyitották a napot. A délelőtt „kincsvadászattal” egybekötött sétával, játéktanulással, sorversenyekkel telt az 1-4. osztály számára. Izgalmas volt a felsősök kirándulása, ahol térképen kellett jelölni a megtett útvonalat.  A 7-8. osztály jó hangulatú, vidám, kreativitást igénylő feladatokban mérhette össze erejét.   Az 5-6. osztály sorversennyel mozgatta meg izmait. 12.00-kor került sor a 2016 méter futásra, melyet a tanulók nagy létszámban teljesítettek.

  A Sportnap képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK

 

Fecsketábor
2016. szeptember 27.

               

 

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában

2016 augusztus 24-25-én

Fecsketábort rendeztünk.

Az elsős kisdiákok, az óvónők és tanítónők vezetésével együtt vidáman és jó

hangulatban készültek a tanévkezdésre.

A táborban a tanulók megismerkedtek osztálytársaikkal,

osztálytermükkel és az iskolával.

 

A tábor képei megtekinthetőek itt --> KÉPEK

 


Tanévnyitó 2016/2017
2016.szeptember 27.

Szeptember 1-jén diákok, szülők, rokonok, pedagógusok népesítették be a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola udvarát a tanévnyitó ünnepélyen.

   Ebben az évben 47 elsős kisdiák várta remegő lábakkal és nagy izgalommal, hogy elkezdődjön a tanév. Gyönyörű versekkel készültek a legkisebbek a tanévnyitóra. Győri Istvánné igazgatónő ünnepi beszédében megnyitotta a 2016-17-es új tanévet, és bemutatta az iskolánkban tanító új pedagógusokat. A Köszönjük Sió! Iskolatáska Program 2016. évi pályázatának eredményeként, iskolánkból 12 tanuló nyert iskolakezdési támogatást. Az iskolatáskát, és annak tartalmát a tanévnyitó ünnepségen vehették át a nyertes diákok. Dr. Vancsura István polgármester is nagy szeretettel köszöntötte az egybegyűlteket.

Az ünnepség képei megtekinthetőek itt --> KÉPEK

 

 
Látogatók száma:

látogató számláló

Készült 2011 | Tiszaalpár| Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár | Oldalt készítette : Endre Mihály