Igazgatói köszöntő„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud,
és nagyobb jótétemény sem.” / Móricz Zsigmond/

 
Kedves Vendégünk!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm iskolánk honlapján. E honlapon keresztül igyekszünk minden érdeklődőnek tájékoztatást adni az iskolánkban folyó sokrétű és sokszínű diákéletről, színvonalas nevelő - oktató munkánk eredményeiről. Iskolánk 1931-ben épült, azóta számos név és tartalmi változáson ment át. Az elmúlt évben, 2013-ban, az önkormányzati fenntartás megszűnt, helyette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az iskola működtetését. A múltunkra, az eddig elért eredményeinkre büszkék vagyunk.

 

A hazai pedagógiai témájú mérések szerint iskolánk tanulói megállják helyüket. Legfontosabb oktatási feladatunk továbbra is az alapkészségek megszilárdítása. Fontosnak tartjuk a nyelvtanulást, az informatikai képzést, és azt is, hogy a művészetek terén és a sportban is legyen sikerélményük tanulóinknak, mert mindezzel hozzájárulunk a személyiségük kibontakoztatásához. Integrációs programunkban segítjük a hátrányos helyzetű tanulókat a felzárkózásban. Szakmai hozzáértéssel fejlesztjük a sajátos nevelési igényű tanulókat, a tanulmányaikban gyengébben haladókat. A természetbarát arculat kialakítását fontosnak tartjuk, hiszen a tanulóink ebben a szép természeti környezetben élnek, ezt meg kell ismerniük és óvniuk kell az utókor számára. 2008-ban sikerült elnyerni az Ökoiskola címet. Az ide belépő gyermekeknek igyekszünk óvó, védő, barátságos környezetet teremteni. Változó világunkban feladatunk az is, hogy a szülők igényeit minél jobban figyelembe vegyük. Szeretettel várjuk Önöket a fogadóórákon, nyílt tanítási napokon és minden rendezvényünkön.

A fenti gondolatokkal hívom a kedves ide látogatót, hogy tekintse meg a folyamatosan bővülő honlapunk képeit, eseményeit. Intézményünk honlapján betekintést nyerhet iskolánk múltjába, jelenébe és tájékozódhat a jövőbeli elképzeléseinkről.  

 

Győri Istvánné

igazgató  
 
Látogatók száma:

látogató számláló

Készült 2011 | Tiszaalpár| Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár | Oldalt készítette : Endre Mihály