Pejtsik László Alapítvány


 

 

A Pejtsik László Alapítvány

Az alapítvány adószáma: 18353963-1-03

Az alapítvány számlaszáma:

51700179-10208151

Fókusz Takarékszövetkezet Tiszaalpár

 

 

*             *             *

 

Pejtsik László Alapítvány

 

1998. márciusában magánszemélyek alapították a Pejtsik László Alapítványt, amelynek célja, hogy

„a tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában folyó munkát az Alapítvány tevékenységén keresztül megkönnyítse, a tárgyi feltételek javításával, illetve szakmai és speciális továbbképzések támogatásával segítséget nyújtson a még sikeresebb nevelőtevékenység folytatásához, a kultúrált szabadidős tevékenység feltételeinek megteremtését elősegítse.”

Az Alapítvány 1999. január 20-án megkapta a közhasznú jogállást is, 2000-től pedig fogadhatja a jövedelemadó 1 %-ából felajánlott támogatást.

 

Az alapító tagok:          Bernáth József

                                    ifj. Fonyó Béláné

                                    Márton Károly

                                    Molnár Zoltánné

                                    Nagy György Sándor

                                    Tolnainé Márton Erika

                                    Tóth László

                                    dr. Vancsura István

 

A kuratórium tagja az iskola mindenkori igazgatója, szülői szervezetének mindenkori vezetője, a tantestület két tagja, továbbá az alapítók által kijelölt további három személy.

 

A jelenlegi kuratórium:        dr. Csernus Tibor, a kuratórium elnöke

                                    Gibárszki Sándorné igazgató

Farkasné Pintér Klára, a szülői szervezet elnöke

                                    Bársony Andrásné pedagógus

                                    Patyiné Garai Andrea pedagógus

                                    Bay Zoltán

                                    Győri Tiborné

 

A kuratórium elnöki tisztét 1998-2002 között Czinegéné Károly Anna töltötte be, Deákné Hajós Erika 1998-tól 2003-ig a szülői szervezet elnökeként volt a kuratórium tagja.

 

2001-ben a Pejtsik László Alapítvány a Miniszterelnöki Hivatal pályázatán multimédiás számítógépet nyert (ingyenes Internet-hozzáféréssel), ami a könyvtár használatába került.

Működése során az alapítvány az alábbi iskolai programok megvalósításához nyújtott támogatást:

 

1998    Hátrányos helyzetű tanulók bábszínházi bérletének megvásárlása

2002    Erdei iskola szabad idős tevékenységei

2003    Nyári táborozás

            Erdei iskola - fakultatív foglalkozások

            Hátrányos helyzetű tanulók úszótanfolyama

2004    Nyári táborozás

            Kistérségi német és természetismereti versenyek rendezése

            Mese-Zene-Játék c. ifjúsági hangversenysorozat (bérletek vásárlása)

TISZtA szóvAL PÁR vonással” képzőművészeti és irodalmi pályázat

2005        Hozzájárulás nyári iskolai tábor költségeihez

            Erdei iskolai szabadidős programok támogatása

2006    Erdei iskola támogatása

 

1998 óta a kuratórium minden évben a tanévzáró ünnepélyen jutalomkönyvet ad át azoknak a hátrányos helyzetű tanulóknak, akik bár tanulmányi eredményüket tekintve nem kitűnők, de a közösségi munkában, vagy valamely tanórán kívüli iskolai tevékenységben kiemelkedő eredményt értek el.

 

Az alapítvány az általa alapított Pejtsik László Emlékéremmel és Mártonné Fürtös Natália keramikus által készített díszserleggel azt a végzős diákot részesíti elismerésben, aki kiváló teljesítményével öregbítette az Árpád Fejedelem Általános Iskola hírnevét. A kuratórium eddig 3 alkalommal adományozta a kitüntető címet.

 

 

2003. év díjazottja Ignácz Anita 8.c osztályos tanuló volt.

Ignácz Anita tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte. Eredményesen szerepelt német nyelvi, földrajz, magyar, matematika tantárgyi megyei és országos versenyeken. 2003-ban az „A2 ’Waystage’” típusú Európai Uniós besorolású országos német nyelvi verseny döntőjében 6. helyezést ért el, és ezzel ifjúsági nyelvvizsgát tett. Nagyapja, Ignácz Antal tanár bácsi tanította hegedülni, a Bársony Mihály Népdalkör tagjaként aktív résztvevője a községi ünnepségeknek. Kedves, nyugodt személyiségével mindvégig osztályközössége megbecsült tagja volt.

 

 

A 2004. évben Suba Nelli 8.b osztályos tanuló kapta a díjat.

Suba Nelli általános iskolai tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte. Német nyelvi, földrajz, magyar tantárgyi megyei és országos versenyeken, valamint mesemondó és szavaló versenyeken ért el kiváló eredményeket. A közösségi munkából mindig kivette részét, számtalan feladatot vállalt önként és vitt véghez önállóan. Lelkiismeretességére mindig számíthatott a tantestület is.

 

 

A 2005-ben Bagi Judit 8. b osztályos tanulót tüntette ki az alapítvány.

 

Bagi Judit általános iskolai tanulmányait 8 éven keresztül kimagasló eredménnyel végezte. Sikerrel szerepelt német nyelvi, történelem, magyar tantárgyi megyei és országos versenyeken. Aktívan kivette részét a közösségi munkában, töretlen szorgalommal végezte feladatait. Szerénységével, kedves egyéniségével diáktársainak példát mutatott. Tanárai, osztályközössége mindig támaszkodhattak rá.

 

 

*             *             *

 

A kitüntetett tanulóink ma már középiskolások: Anita és Nelli a kecskeméti Bolyai Gimnázium nyelvi tagozatán, Judit a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium nyelvi tagozatán tanulnak, továbbra is kiemelkedő eredménnyel.

 

 

*             *             *

Pejtsik László Alapítvány díjazottjai 2011

Kálmán Csilla – Pejtsik különdíj
Csilla az általános iskolai tanulmányai során minden év végén kitűnő eredményt ért el. Rend-szeresen részt vett tanulmányi versenyeken, elsősorban matematikából, természetismeretből és német nyelvből, mindig jó eredménnyel. Néhány éve bekapcsolódott a néptáncba is. Szíve-sen segített mind a nevelőknek, mind a társainak. Csilla a 2011/2012. tanévtől a kecskeméti Katona József Gimnázium emelt szintű német tago-zatán tanul jó tanulmányi eredménnyel.

 

Szabó Tibor – Pejtsik-díj
Tibor az általános iskolai tanulmányai során minden év végén kitűnő eredményt ért el. Rend-szeresen részt vett tanulmányi versenyeken, a közösségi munkából aktívan kivette a részét, számtalan önként vállalt feladatot végzett el. Mindig számíthatott rá a tantestület és az osz-tályközösség is. A mai napig szívesen vállalja iskolai diszkóink szervezését, bonyolítását. Tibor a 2011/2012. tanévtől a kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola tanulója, to-vábbra is kitűnő tanulmányi eredménnyel.

A Pejtsik László Alapítvány célkitűzései megvalósításhoz köszönettel fogadja a támogatásokat a tiszaalpári Takarékszövetkezetnél vezetett alábbi számlaszámon:

52900011-10208151

 


 
Látogatók száma:

web counter

Készült 2011 | Tiszaalpár| Árpád Fejedelem Általános Iskola | Oldalt készítette : Endre Mihály