Iskolai dokumentumok


 

ALAPDOKUMENTUMOK

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 2019

Házirend 2019

Pedagógiai Program 2019 

▪ Alapító Okirat 2017

 

 

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓK

 

Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Tevékenység

Tájékoztató

Tamási-Hegedűs Rita bemutatkozása

Hozzájáruló nyilatkozat

Ügyfélfogadás

 

Gyermekvédelmi információ

Munkaterv

Fogadóórák

Gyermekjogi képviselő

Készenléti szolgálat

Hiányzások igazolása

Gyermek - és ifjúságvédelmi alapfogalmak
Tájékozatatás a gyermekvédelmi rendszer működéséről

 

Záradékok (20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet)  

 

 

ARCHÍVUM

 

▪ Tájékoztatás a 2016/2017. évi tankönyvrendelés menetéről  

Tájékozató a választható tantárgyakról 2015/2016  

Tankönyvellátás rendje 2015/2016  

 

 

ALSÓ TAGOZAT HELYI TANTERVEI

 

Ének-zene  1-4. évfolyam

Matematika 1-2. évfolyam

Matematika 3-4. évfolyam

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam 

Környezetismeret 1-4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1-2. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 3-4. évfolyam 

Testnevelés és sport 1-4. évfolyam 

Etika 1-4. évfolyam 

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Német nyelv 4-8. évfolyam

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam

 

FELSŐ TAGOZAT HELYI TANTERVEI

 

Hon - és népismeret 5. évfolyam

Magyar nyelv 5-8. évfolyam

Irodalom 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport 5-6. évfolyam

Testnevelés és sport 7-8. évfolyam

Technika, életvitel és gyakorlat 5-7. évfolyam

Etika 5-8. évfolyam

Fizika 7-8. évfolyam

Kémia 7-8. évfolyam

Földrajz 7-8. évfolyam

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam

Osztályfőnöki 5-8. évfolyam

Ének-zene 5-8. évfolyam

Vizuális kultúra 5-8. évfolyam

Matematika 5-8. évfolyam

Természetismeret 5-6. évfolyam

Informatika 3-8. évfolyam

Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Német nyelv 4-8. évfolyam

 

 

 

 

  
Látogatók száma:

látogató számláló

Készült 2011 | Tiszaalpár| Árpád Fejedelem Általános Iskola | Oldalt készítette : Endre Mihály