Iskolai dokumentumok


 

ALAPDOKUMENTUMOK

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 2023 

Házirend 2023 

Pedagógiai Program 2023 

▪ Alapító Okirat 2021

▪ Járványügyi protokoll

▪ Járványügyi protokoll (érvényes: 2021.01.20-tól)

▪ Járványügyi protokoll visszavonása (2022.06.01-től)

▪ Akadálymentesítési nyilatkozat 2021

▪ Adatkezelési szabályzat 2021

 

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓK

 

▪ Etika / Hit-és erkölcstan - Szülői nyilatkozat letöltése 2024-2025-ös tanévre

 

Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Tevékenység

Tájékoztató

 

Gyermekvédelmi információ

Munkaterv

Fogadóórák

Gyermekjogi képviselő

Készenléti szolgálat

Hiányzások igazolása

Tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása
Tájékozatatás a gyermekvédelmi rendszer működéséről

Kérj segítséget!

▪ A gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetésére irányuló egységes elvek és módszertan

 

Záradékok (20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet)  

 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉVFOLYAMONKÉNT     !    >>>MEGNYITÁS<<<    !

 

 

Kötelező olvasmányok évfolyamonként      >>> Alsó tagozat      >>> Felső tagozat

 

ALSÓ TAGOZAT HELYI TANTERVEI

 

Ének-zene  1-4. évfolyam

Matematika 1-2. évfolyam

Matematika 3-4. évfolyam

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam 

Környezetismeret 1-4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1-2. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 3-4. évfolyam 

Testnevelés és sport 1-4. évfolyam 

Etika 1-4. évfolyam 

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Német nyelv 4-8. évfolyam

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam

 

FELSŐ TAGOZAT HELYI TANTERVEI

 

Hon - és népismeret 5. évfolyam

Magyar nyelv 5-8. évfolyam

Irodalom 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport 5-6. évfolyam

Testnevelés és sport 7-8. évfolyam

Technika, életvitel és gyakorlat 5-7. évfolyam

Etika 5-8. évfolyam

Fizika 7-8. évfolyam

Kémia 7-8. évfolyam

Földrajz 7-8. évfolyam

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam

Osztályfőnöki 5-8. évfolyam

Ének-zene 5-8. évfolyam

Vizuális kultúra 5-8. évfolyam

Matematika 5-8. évfolyam

Természetismeret 5-6. évfolyam

Informatika 3-8. évfolyam

Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Német nyelv 4-8. évfolyam

 

 

 

 

  
Látogatók száma:

web counter

Készült 2011 | Tiszaalpár| Árpád Fejedelem Általános Iskola | Oldalt készítette : Endre Mihály